Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

loading...
OKANA – Είκοσι πέντε (25) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι πέντε (25) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Υπηρεσιών του Οργανισμού στους Νομούς Αττικής, Δράμας, Καβάλας, Τρικάλων, Ροδόπης (Κομοτηνή), Ηλείας (Πύργος). Ακολουθεί λίστα με τις θέσεις:
Νομός Αττικής
Επιστημονικό και Θεραπευτικό Προσωπικό:
• Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 2 θέσεις
• Ιατροί Παθολόγοι ΠΕ : 1 θέση
• Φαρμακοποιοί ΠΕ : 1 θέση
• Ψυχολόγοι ΠΕ : 1 θέση
• Θεραπευτές ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ : 3 θέσεις
• Κοινωνιολόγοι ΠΕ : 1 θέση
• Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 4 θέσεις
Νομός Δράμας – Δράμα
Επιστημονικό και Θεραπευτικό Προσωπικό:
• Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση
• Ψυχολόγοι ΠΕ : 1 θέση
• Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
Νομός Καβάλας – Καβάλα
Επιστημονικό και Θεραπευτικό Προσωπικό:
• Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
Νομός Τρικάλων – Τρίκαλα
Επιστημονικό και Θεραπευτικό Προσωπικό:
• Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση
• Ψυχολόγοι ΠΕ : 1 θέση
• Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
Νομός Ροδόπης – Κομοτηνή
Επιστημονικό και Θεραπευτικό Προσωπικό:
• Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
Νομός Ηλείας – Πύργος
Επιστημονικό και Θεραπευτικό Προσωπικό:
• Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση
• Ψυχολόγοι ΠΕ : 1 θέση
• Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 2 θέσεις
Tα γενικά και τυπικά προσόντα πρόσληψης καθώς και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν, όπως και το ειδικό έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι υποψήφιοι, για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα
Για την Προκήρυξη : 2436/12.10.2016
Πόλη :
Θέση : (αναλυτικά η ειδικότητα)
Ε.Κ.Π.Α.: Πρόσληψη 6 ατόμων
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 903/Γ’/26-09-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
Α) ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Θεωρία: Ελληνική και Ρωμαϊκή Πολιτική Σκέψη».
Β) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βυζαντινή Αρχαιολογία: Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή ζωγραφική».
ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ιστορία: Ρωμαϊκοί χρόνοι».
Γ) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μαθηματική Ανάλυση και Εφαρμογές».
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τεκτονική Γεωλογία και Γεωλογική Χαρτογράφηση».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr).
Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2016.
Ε.Κ.Π.Α.: Πρόσληψη 6 ατόμων
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 905/Γ’/26-09-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
Α) ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διαφημιστική Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις»
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία».
Β) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σλαβικές Γλώσσες: Μετάφραση και Πολιτισμός».
1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ρωσική Γλώσσα και Γραμματεία»
Γ) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακή Βιολογία».
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Λογισμικού».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr).
Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2016.
Ε.Κ.Π.Α.: Πρόσληψη 6 ατόμων
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 906/Γ’/26-09-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
Α) ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Οικονομία με έμφαση στη Μικροοικονομική».
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Στρατηγική των Επιχειρήσεων».
Β) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης».
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βιολογία Φυτών με έμφαση στη Δομή».
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ή και
Επεξεργασία Σήματος για Τηλεπικοινωνίες».
Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr).
Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2016.
Ε.Κ.Π.Α.: Πρόσληψη 6 ατόμων
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 889/Γ’/22-09-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
Α) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης».
ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονη Ισπανόφωνη Λογοτεχνία. Πεζογραφία»
Β) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ανακουφιστική Φροντίδα».
ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Νοσηλευτική Ηθική και Νομική Ευθύνη».
Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνικές και Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις της Γλώσσας».
Δ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Λειτουργική Ανατομική».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr).
Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2016.
Ε.Κ.Π.Α.: Πρόσληψη 6 ατόμων
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 870/Γ’/20-09-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
Α) ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Β) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γαλλική Λογοτεχνία».
ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία-Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας».
Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσιολογία».
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστολογία-Εμβρυολογία».
Δ) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδοδοντιατρική».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr
Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2016.
Περιφέρεια Αττικής: Πρόσληψη 20 ατόμων
Η Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
1ΠΕ Φαρμακοποιών, Αθήνα
1ΔΕ Ηλεκτρολόγων Α’ Ειδικότητας, Αθήνα
2ΥΕ Καθαριστών-τριών, Αθήνα.
2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Αγία Παρασκευή
1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Αγία Παρασκευή.
3)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Περιστέρι
1ΥΕ Καθαριστών-τριών, Περιστέρι.
4)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Καλλιθέα
1ΥΕ Καθαριστών-τριών, Καλλιθέα.
5)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Παλλήνη
1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Παλλήνη
1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Παλλήνη.
6)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1ΠΕ Φαρμακοποιών, Ελευσίνα
1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ελευσίνα.
1ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (φορτωτή), Ελευσίνα.
7)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
1ΠΕ Κτηνιάτρων, Πειραιάς
1ΠΕ Γεωπόνων, Πειραιάς
1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Πειραιάς.
8)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
1ΔΕ Οδηγών [Γ’ (C) Κατηγορίας- χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου].
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Γραμματείας, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, (υπόψη κας Καραβάνα ή κας Στιβακτά ή κας Ζαρκινού).
Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2065081, 213 2065153 και 213 2065863.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-11-2016 έως και 14-11-2016.
Δήμος Ωραιοκάστρου: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΥΕ Φυλάκων Κτιρίων, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Ωραιοκάστρου, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Κομνηνών 76, Τ.Κ. 570 13 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη, (υπόψη κ. Ξανθόπουλου Κυριάκου).
Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 304076.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-11-2016 έως και 11-11-2016.
Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Κ.Π.&Α.ΔΗ.ΞΑΝΘΗΣ»: Πρόσληψη 4 ατόμων
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης, που εδρεύει στην Π.Ε. Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Ξάνθης για τα Κ.Α.Π.Η., Ξάνθη
2ΤΕ Φυσικοθεραπευτών-τριών, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Ξάνθης για τα Κ.Α.Π.Η., Ξάνθη
1ΔΕ Νοσηλευτών-τριών, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Ξάνθης για τα Κ.Α.Π.Η., Ξάνθη.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης», Βενιζέλου 30, Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη, (υπόψιν κ. Καραουλάνη Δέσποινας) Πληροφορίες στο τηλ. :25410 72888.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-11-2016 έως και 14-11-2016.
Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων: Πρόσληψη 3 ατόμων
Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων, που εδρεύει στην Αλίαρτο της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, περιόδου 2016-2017 του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ από την υπογραφή της σύμβασης έως και 15-07-2017, με ωριαία αποζημίωση, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕΚαθηγητής Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα: Προπόνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες
1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα: Αθλητικοί Δρόμοι – Στίβος
1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα: Παραδοσιακοί Χοροί.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, Λεωφ. Αθηνών, Τ.Κ.:320 01, Αλίαρτος, Βοιωτία.
Πληροφορίες στο τηλ.: 22683 50218 (Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-11-2016 έως και 14-11-2016 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.).
Ν.Π.Δ.Δ. «Α.Ο.Δ.Κ.»: Πρόσληψη 4 ατόμων
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας», που εδρεύει στην Κασσάνδρα της Π.Ε. Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1 Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ποδόσφαιρο, ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Κασσάνδρα Χαλκιδικής.
1 Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Πετοσφαίριση, ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Κασσάνδρα Χαλκιδικής
1 Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Καλαθοσφαίριση, ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Κασσάνδρα Χαλκιδικής
1 Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ανεξαρτήτου Ειδικότητας, ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Κασσάνδρα Χαλκιδικής.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να κατεβάσουν μαζί με την προκήρυξη, από την ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (http://www.kassandra.gr) ή να την προμηθευτούν από τον Α.Ο.Δ.Κ. και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Α.Ο.Δ.Κ., Διοικητήριο, Κασσάνδρεια Τ.Κ. 630 77, Κασσάνδρα, Χαλκιδική, υπόψιν κ. Πούλιου Σπυρίδωνα (Προέδρου του Α.Ο.Δ.Κ.).
Πληροφορίες στο τηλ.: 23743 50167 (κ. Νταλιάρης Δημήτριος).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-11-2016 έως και 15-11-2016, (Δευτέρα έως Παρασκευή),(09.00π.μ.-13.00μ.μ.).
ΕCHA: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), σύμφωνα με το Α.Π. 6976/4-10-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση υπαλλήλου με τα εξής στοιχεία:
-ECHA/ΤA/IΙ/2016/006 Τemporaryagent (M/F) Head of Unit-Registral of Board of Appeal
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά απευθείας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Πληροφορίες για την προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-11-2016 (ώρα Ελσίνκι 12.00μ.μ.).
Ε.Κ.Π.Α.: Πρόσληψη 6 ατόμων
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 904/Γ’/26-09-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
Α) ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνείς Σχέσεις».
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα».
Β) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων».
Γ) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ – ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοχημεία».
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωμετρία».
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr).
Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2016.
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 13 ατόμων
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την Α.Π. 3185/26847/4-10-2016 Δημοσίευση Προκήρυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
Α) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Διεργασιών/Κατεργασιών Παραγωγής»
Β) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι
1 Επίκουρος Καθηγητής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία-Γαστρεντερολογία»
1 Επίκουρος Καθηγητής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Παθολογία»
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Αναισθησιολογία»
1 Επίκουρος Καθηγητής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική-Χειρουργική Μαστού»
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσιολογία Ανθρώπου».
Γ) ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο-Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ειδική Αγωγή με έμφαση στην Αγωγή Κωφών».
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική Φιλολογία».
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Νεότερη Φιλοσοφία».
Δ) ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Λογιστική».
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μακροοικονομική».
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Ανάλυση».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος στα εξής τηλέφωνα:
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών:
www.mead.upatras.gr , e-mail: secretar@mech.upatras.gr, τηλ.: 2610 969400,
2610 969402, 2610 969403
Ιατρικής: www.med.upatras.gr , e-mail: secretary@med.upatras.gr ,
τηλ.: 2610 969100, 2610 992942, 2610 969114
Φαρμακευτικής: www.pharmacy.upatras.gr , e-mail: pharminf@upatras.gr ,
τηλ.: 2610 962300
Θεατρικών Σπουδών: www.theaterst.upatras.gr, e-mail: theatrical-studies@upatras.gr ,
τηλ.: 2610 969360
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: www.elemedu.upatras.gr,
e-mail: gpapaspi@upatras.gr , τηλ.: 2610 969700 -3, 2610 969704
Φιλολογίας: www.philology.upatras.gr , e-mail: philsec@upatras.gr ,
τηλ.: 2610 969312, 2610 969324, 2610 969361, 2610 969234
Φιλοσοφίας: www.philosophy.upatras.gr , e-mail: philosophy@upatras.gr ,
τηλ.: 2610 969300, 2610 997155, 2610 996234
Διοίκησης Επιχειρήσεων: www.bma.upatras.gr , e-mail: secretar@upatras.gr ,
e-mail: eyannop@upatras.gr, τηλ.: 2610 969988, 2610 997586
Οικονομικών Επιστημών: www.econ.upatras.gr, e-mail: econ-secr@upatras.gr ,
τηλ.: 2610 996270, 2610 969962, 2610 969983.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-12-2016.
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 13 ατόμων
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την Α.Π. 3228/27025/5-10-2016 Δημοσίευση Προκήρυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
Α) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γενετική»
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ- ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνική Γεωλογία».
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διαφορικές Εξισώσεις – Δυναμικά Συστήματα».
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρητική και Υπολογιστική Αστροφυσική».
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ανόργανη Χημεία».
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Νανοδομημένα Υλικά-Κατεύθυνση Θεωρητική».
Β) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτής με γνωστικό αντικείμενο: «Δομές Δεδομένων και Συστήματα Λογισμικού για Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων».
1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Προγραμματισμός και Λογισμικό για Παράλληλη Επεξεργασία».
ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα, Κινητές Επικοινωνίες».
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών».
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωτεχνική Μηχανική με έμφαση σε Γεωφυσικές Μεθόδους και Σεισμικά Δίκτυα».
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός και Διαχείριση Συγκοινωνιακής Υποδομής».
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ
1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένες Φυσικοχημικές Μέθοδοι και Διεργασίες».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος στα εξής τηλέφωνα:
Βιολογίας: www.biology.upatras.gr , e-mail: dgrambio@upatras.gr,
e-mail: paspioti@upatras.gr, τηλ.: 2610 969200-205
Γεωλογίας: www.geology.upatras.gr , e-mail: geosecre@upatras.gr,
e-mail: nanlampr@upatras.gr,
τηλ.: 2610 997922, 2610 997590
Μαθηματικών: www.math.upatras.gr , e-mail: secr-math@math.upatras.gr ,
τηλ.: 2610 996747, 2610 996748,9,50
Φυσικής: www.physics.upatras.gr, e-mail: secrphysics@upatras.gr ,
τηλ.: 2610 996061, 2610 996072, 2610 996073
Χημείας: www.chem.upatras.gr, e-mail: Secretary@chemistry.upatras.gr ,
τηλ.: 2610 996013, 2610 997101, 2610 996009, 2610 996012
Επιστήμης των Υλικών: www.matersci.upatras.gr , e-mail: secretariat@msci.upatras.gr ,
e-mail: mscisecr@upatras.gr , τηλ.: 2610 969922, 2610 997554
Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής: www.ceid.upatras.gr ,
e-mail: secretary@ceid.upatras.gr
τηλ.: 2610 996940, 2610 996941, 2610 996939
Πολιτικών Μηχανικών: www.civil.upatras.gr , e-mail: dept@civil.upatras.gr ,
τηλ.: 2610 996500, 2610 996501, 2610 996502
Χημικών Μηχανικών: www.chemeng.upatras.gr , e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr ,
τηλ.: 2610 969500, 2610 969503.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-12-2016.
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 11 ατόμων
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την Α.Π. 3274/27937/12-10-2016 Δημοσίευση Προκήρυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
Α) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ- ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης-Πειραματική»
Β) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους».
ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Έμπειρα Συστήματα και Αναπαράσταση Γνώσης».
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνικές Δόμησης Δεδομένων με Εφαρμογές τους στη Διαχείριση Πληροφορίας».
ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων με έμφαση στις Πολυδιάστατες Εφαρμογές».
Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ενδοκρινολογία, Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής».
ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσιολογία -Νευροφυσιολογία».
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ουρολογία».
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροβιολογία-Κλινική Μικροβιολογία».
Δ) ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων».
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Λογοτεχνία για Παιδιά: Θεωρία και Διδακτικές Προσεγγίσεις».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος στα εξής τηλέφωνα:
Φυσικής: www.physics.upatras.gr, e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ.: 2610 996061,
2610 996072, 2610 996073
Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής: www.ceid.upatras.gr , e-mail: secretary@ceid.upatras.gr
τηλ.: 2610 996940, 2610 996941, 2610 996939
Ιατρικής: www.med.upatras.gr , e-mail: secretary@med.upatras.gr ,
τηλ.: 2610 969100, 2610 992942, 2610 969114
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: www.ecedu.upatras.gr, e-mail: graecedu@upatras.gr , τηλ.: 2610 997672, 2610 969310.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2016.
Α.Π.Σ./Πυροσβεστική Ακαδημία: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Η Πυροσβεστική Ακαδημία του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας στην ανωτέρω Σχολή, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη Τακτικών και Αναπληρωτών Καθηγητών στην Πυροσβεστική Ακαδημία – Σχολή Πυροσβεστών (παράρτημα Πτολεμαΐδας).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, είτε ταχυδρομικά (συστημένα) στην ταχ. διεύθυνση: Πυροσβεστική Ακαδημία, Μάτσα 32, Τ.Κ. 145 64, Κάτω Κηφισιά, Αττική.
Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Μελετών Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών, Πυρονόμων και κατωτέρων οργάνων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στα τηλ.: 210 6265132, 100 FAX. 210 6265133), και στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-11-2016 έως και 28-11-2016,
(εργάσιμες ημέρες και ώρες) (08.00π.μ. – 14.00μ.μ.).
Α.Σ.Ε.Π.: Πρόσληψη 30 ατόμων
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), που εδρεύει στην Αθήνα, ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή με πενταετή θητεία σύμφωνα με το με το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/2016) και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/1994), όπως ισχύει, συνολικά τριάντα (30) ατόμων ως μέλη στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
30 Νομικοί (με εξειδίκευση στις δημόσιες συμβάσεις), Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Ε.Π.Π.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4412/2016, μετά την απόφαση επιλογής των 30 μελών, κληρώνονται 10 μέλη τα οποία διορίζονται για θητεία 3 ετών.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, (στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα – Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.), με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στην ταχ. διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Πρόσκληση 2Ε/2016
Τ.Θ. 14 308, Τ.Κ. 115 10, Αθήνα.
Η αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά εσωκλείεται σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2016.
Δήμος Νέας Ιωνίας: Πρόσληψη 3 ατόμων
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ, τετράμηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΤΕ Φυσικοθεραπευτών/τριών, Ν. Ιωνία
1ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, Ν. Ιωνία
1ΥΕ Καθαριστών-τριών Εσωτερικών Χώρων, Ν,Ιωνία.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2016, Αγίου Γεωργίου 40,
Τ.Κ. 142 34, Νέα Ιωνία, (υπόψιν κ. Γαλάτου Αργυρώς ή κ. Ζαλαβρά Δήμητρας).
Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2000470 και 213 2000415.
                                 πηγη
loading...
Share on Google Plus

About George Makis

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου