Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2017
Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Θέσεις σε δήμους, κέντρα κοινότητας και φορείς που άνοιξαν σήμερα (13-3)

Θέσεις σε δήμους, κέντρα κοινότητας και φορείς που άνοιξαν σήμερα (13-3)

Ποιες προσλήψεις έρχονται για μόνιμους και συμβασιούχους μέσω ΑΣΕΠ

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουν οι ενδιαφερόμενοι να ανοίξουν οι αιτήσεις για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που θα δώσουν την ευκαιρία σε χιλιάδες υποψήφιους να διεκδικήσουν μία μόνιμη θέση εργασίας στον δημόσιο τομέα αλλά και για διαγωνισμούς φορέων του δημοσίου που προσφέρουν εργασία ακόμα και με συμβάσεις για 5 χρόνια.


ΑΣΕΠ: Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά για 404 μόνιμες προσλήψεις στα δικαστήρια (1Κ/2017)

ΑΣΕΠ: Από τις 20 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου έχουν προθεσμία για υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι για την προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ, που αφορά 404 θέσεις τακτικού προσωπικού σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.


ΑΣΕΠ – Δύο προκηρύξεις για μόνιμη εργασία ακόμη και με απολυτήριο λυκείου

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουν οι ενδιαφερόμενοι να ανοίξουν οι αιτήσεις για τις δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που θα δώσουν την ευκαιρία σε χιλιάδες υποψήφιους να διεκδικήσουν μία μόνιμη θέση εργασίας στον δημόσιο τομέα. Οι δύο προκηρύξεις αφορούν το υπουργείο Δικαιοσύνης, τον ΟΣΕ, την ΕΛΣΤΑΤ, την ΕΑΑ και το Εθνικό Τυπογραφείο.


Προσλήψεις έως και 600 εργαζομένων στην ΕΡΤ

Τελειώνουν οι εργολαβίες στην ΕΡΤ. Το σύστημα ανάθεσης εργασιών του Ραδιομέγαρου σε εταιρείες, παράλληλα με το υφιστάμενο προσωπικό, οδεύει προς το τέλος του.

Συνολικά 500 ως 600 εργαζόμενοι εργάζονται σήμερα στην ΕΡΤ μέσω εταιρειών. Οι περισσότερες από τις εργολαβίες θα αντικατασταθούν με θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες θα προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα, ανάλογα και με τα κενά που θα προκύψουν, καθώς θα εφαρμοστεί και ο νόμος της κινητικότητας, που επιτρέπει την άμεση μετάταξη υπαλλήλων.


Προκήρυξη για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Το ακαδημαϊκό έτος 2017 -2018, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), εως διακόσιοι (200), πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία.


14 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Στυλίδας

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς (επόπτης ή υδρονοµέας άρδευσης) για την αρδευτική περίοδο έτους 2017, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 14-03-2017 έως 24-03-2017 στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µας, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ηµαρχείο Στυλίδας, αρµόδιοι υπάλληλοι, Στεργίου Βασίλειος & Κρικζώνη Βασιλική).


7 προσλήψεις στον πλοηγικό σταθμό Θεσσαλονίκης (αιτήσεις έως 20/3)

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) -σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α’43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α’213) καθώς και των διατάξεων της παρ. 2 περ. (θ) του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’28), όπως ισχύει – για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης που εδρεύει στον Λιμένα Θεσσαλονίκης


3 προσλήψεις στον δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων για Κέντρα Κοινότητας

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ» στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, που εδρεύει στην Αλίαρτο Ν. Βοιωτίας


5 θέσεις εργασίας στον δήμο Αλμυρού

Ο ∆ήµος Αλµυρού κατόπιν της υπ’ αριθ. 122/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αλµυρού, περί προσλήψεως εργατικού και τεχνικού προσωπικού µέχρι και πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ΄άτοµο για το µήνα ΜΑΡΤΙΟ 2017 συνολικού αριθµού ΕΠΤΑ (7) ατόµων, προκειµένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά µε την απόφαση του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθµό ηµεροµισθίων


3 θέσεις εργασίας για υδρονομείς στον δήμο Τυρνάβου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της υπηρεσίας µας, οδός Σ. Καράσσου, αριθµός 1 έως τις 20/03/2017.


3 προσλήψεις στον δήμο Νέας Σμύρνης

Ο ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Νέας Σµύρνης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στο ∆ήµο Νέας Σµύρνης που εδρεύει στη Νέα Σµύρνη Ν. Αττικής


3 θέσεις εργασίας στον δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Ν. Αττικής


2 θέσεις εργασίας στον δήμο Δεσκάτης Γρεβενών

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014–2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΕΚΤ)», στον Δήμο Δεσκάτης που εδρεύει στη Δεσκάτη Ν. Γρεβενών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


2 θέσεις εργασίας στον Πλοηγικό Σταθμό Χαλκίδας

Ο  Κεντρικος Λιμεναρχης Χαλκιδας ανακοινωνει την  πρόσληψη  έκτακτου ναυτικού προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  (ΙΔΟΧ) – σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ. 2  του  άρθρου  11  του  Ν. 3142/1955 (Α΄43),  όπως  αυτή  συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α΄213) καθώς και των διατάξεων της παρ. 2 περ. ι του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α΄28) όπως ισχύει ‐ για χρονικό διάστημα έως  οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Χαλκίδας που  εδρεύει  στη Χαλκίδα


Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ

Ο Δήμος Κιλελέρ ύστερα από την υπ’ αριθ. 33/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΕΒ8ΩΕΝ-Υ0Ι), η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 2720/34436/09-03-2017 (ΑΔΑ:6ΤΓΜΟΡ10-Ω7Γ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο


Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ορχομενού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ», στο Δήμο Ορχομενού που εδρεύει στον Ορχομενό Ν. Βοιωτίας.

πηγη

Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ δεν φέρουμε καμία ευθύνη εκ του νομού και δεν είναι απολυτό ότι υποστηρίζουμε την γνώμη των συντακτών τους και των πηγών τους.

loading...

Δείτε επίσης

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για δημοτικούς υπαλλήλους

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και Κρίσεων», για τα υπηρεσιακά στελέχη των …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *